VS zetten troepenterugtrekking uit Europa in koelkast

Print
De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, heeft beslist het plan om Amerikaanse troepen uit Europa terug te trekken, te bevriezen en meer dan 40.000 militairen te behouden in Duitsland en Italië. Dat schrijft woensdag de krant New York Times onder aanhaling van Pentagonfunctionarissen.
Met die beslissing geeft Gates gunstig gevolg aan de aanbevelingen van het hoge militaire VS-bevel in Europa, dat hem gevraagd had ongeveer 43.000 militairen te behouden en een stop te zetten op de twee jaar geleden ingezette geleidelijke terugtrekking.

Twee jaar geleden stond de teller van Amerikaanse militaire aanwezigheid op Europees grondgebied nog op 62.000. Volgens een nog door de voorganger van Gates, Donald Rumsfeld, uitgewerkt plan zou dat aantal tegen eind 2008 tot 24.000 moeten zijn teruggebracht. Daar bleken de generaals Bantz Craddock, bevelhebber van de VS-troepen in Europa, en David McKiernan, bevelhebber van het landleger in Europa, het niet mee eens te zijn.

McKiernan haalde ter motivering het argument aan van "onzekereheid" door "het weer de kop opsteken van Rusland".
Maar volgens de krant heeft het besluit van Gates naast de strategische ook een meer prozaïsche reden: geld. Omdat de huisvesting voor naar het vaderland terugkerende militairen nog niet in orde is, zou het leger extra miljoenen moeten ophoesten om de soldaten tijdelijk onderdak te bezorgen en zouden de militaire gezinnen op relatief korte tijd tweemaal moeten verhuizen.

Volgens een woordvoerder van het Pentagon heeft het behoud van de VS-troepen nog een interessante signaalfunctie: het geeft aan dat, ondanks ons (militair) engagement in Irak en Afghanistan, de VS globaal aanwezig blijven en onze steun aan de bondgenoten niet vermindert, aldus Geoff Morrell.

.

Nu in het nieuws