Eerste doden door diarree na cycloon in Bangladesh

In het door de cycloon Sidr getroffen kustgebied van Bangladesh zijn voor het eerst doden gevallen door een via water verspreide ziekte. Twee kinderen overleden in het zwaar getroffen district Patuakhali aan diarree. Dat onder overlevenden van de cycloon op grote schaal door drinkwater verspreide ziekten uitbreken is een van de grootste angsten van de Bengalese autoriteiten en hulporganisaties.

AP Ned

Ook het tekort aan opvangmogelijkheden en voedsel voor slachtoffers van Sidr is een groot probleem. In een in allerijl als opvangcentrum ingerichte brandweerkazerne in Purba Saralia zaten woensdag bijna tweeduizend mensen, maar er was voedsel voor slechts twaalfhonderd. Een paar kilometer verderop, in het dorp Basal Bar, braken gevechten uit onder de duizenden mensen die in alle vroegte stonden te wachten bij een voedseldistributiecentrum van een plaatselijke hulporganisatie.

Om de verspreiding van diarree en andere ziekten te voorkomen worden er behalve schoon drinkwater ook waterzuiveringstabletten uitgedeeld. Het Bengalese ministerie van volksgezondheid houdt naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten of er ergens diarree uitbreekt.

"Het lijdt geen twijfel dat dit een probleem gaat worden", zei de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Bangladesh, Renata Dessallien. Ze zei begrepen te hebben dat het ministerie van volksgezondheid over een behoorlijke voorraad medicijnen beschikt. "Waar het nu om gaat is dat die medicijnen in de getroffen gebieden terechtkomen."

Hulporganisaties en VN-vertegenwoordigers bezoeken momenteel de getroffen gebieden om de schade op te nemen en te bekijken hoeveel hulp er nodig is. Veel overlevenden beschikken ook zes dagen nadat de cycloon huishield nog niet over voedsel, schoon water en opvang. Het officiële dodental van de cycloon staat momenteel op 3.153, maar de Bengalese Rode Halvemaan vreest dat het uiteindelijk op meer dan tienduizend zal uitkomen.

Nu in het nieuws