"Waals Marshallplan uitbreiden naar Brussel"

Print
Deelnemers van het Congrès des économistes belges de langue française publiceren een manifest gericht aan de politieke wereld. Een van hun belangrijkste aanbevelingen is de uitbreiding van het Waalse Marshallplan naar Brussel, met name voor de financiering van de onderzoekscentra, zo schrijft Le Soir.
Voorzitter van het Congres en ULB-professor Mathias Dewatripont somt in de krant de drie belangrijkste vaststellingen van de economisten op: de economie is te weinig dynamisch in Wallonië en de gemiddelde inkomsten zijn te klein in Brussel, de tewerkstellingscijfers zijn te laag en het onderwijssysteem boekt te weinig goede resultaten.

De economisten pleiten daarom naast een uitbreiding van het Marshallplan naar Brussel, voor een verbetering van het basis- en secundair onderwijs. Ook vinden ze dat het hoger en universitair onderwijs opnieuw gefinancierd moeten worden. Ze pleiten voorts voor meer doeltreffende openbare instellingen. Het geld dat daarmee vrijgemaakt wordt, moet gebruikt worden om het economische beleid te financieren.
Nu in het nieuws