Conservatieve Volkspartij grote winnaar Zwitserse verkiezingen

De nationaal-conservatieve Zwitserse Volkspartij SVP van de omstreden Zwitserse minister van justitie Christoph Blocher is zondag de onomstreden winnaar geworden van de parlementsverkiezingen in het Alpenland.

Belga

Met bijna een derde van de zetels in de Nationale Raad (het "lagerhuis" van het Zwitserse parlement) slaat ze alle records. De sociaaldemocraten (SP) zijn de grote verliezers. Sedert 1919 heeft in Zwitserland geen enkele partij zoveel zetels - 62 van de 200 - in de Nationale raad bijeengegaard en met 29 procent een zo hoog percentage gescoord als de SVP. Ze won 2,3 procentpunt en zeven zetels.

Het programma van de SVP voorziet in verlaging van de belastingen, strijd tegen de bureaucratie, tegen misbruik van het recht op asiel, tegen clandestiene immigratie, en het symbolisch intrekken van de kandidatuur tot lidmaatschap van de Europese Unie. De partij zal echter bondgenoten moeten zoeken om dit programma te realiseren.

Als grote verliezer leverde de SP 3,8 procentpunt en negen zetels in om uit te komen op 19,5 procent en 43 zetels. De sociaaldemocraten verloren vooral aan de Groenen, die eveneens tot het linkse kamp worden gerekend. Zij wonnen 2,2 procentpunt en zeven zetels om aan 9,6 procent en 20 zetels te raken. Van de andere partijen moesten vooral de ook aan de regering deelnemende vrijzinnige Vrije Democraten (FDP) een verlies van 1,7 procentpunt naar 15,6 procent slikken. De christendemocraten (CVP) stegen met 0,2 procentpunt lichtjes naar 14,6 procent. Beide partijen hebben 31 zetels.

De participatie bedroeg ongeveer 49 procent, de hoogste sinds 1975 bij de verkiezing van een nieuwe Nationale Raad. Beide kamers van het parlement kiezen op 12 december een nieuwe regering. Die bestaat uit zeven leden, nu bestaande uit twee ministers van de SVP, twee van de SP, twee van de FDP en één van de CVP.

Nu in het nieuws