Poolse liberalen accepteren Europees Verdrag

De Poolse liberalen die de nieuwe regering gaan vormen, erkennen het charter van fundamentele rechten dat impliciet in het Europese Verdrag is opgenomen. Dit meldt de leider van de Poolse liberalen.

Belga

Eerder verwierp de conservatieve regering Kaczynski samen met Groot-Britannië dit charter.

"Dit wordt een moderne regering, met een zeer actieve deelname in de Europese Unie", zei Jacek Zaryusz-Wolski. "Deze regering zal een heel andere positie innemen wat het Europees Verdrag betreft."

Jacek Saryusz-Wolski deed deze opmerkelijke verklaring vlak na de eerste berichten van hun glansrijke overwinning. Daarnaast beloofde hij een economisch mirakel en een snelle terugtrekking van het leger uit Irak.

Saryusz-Wolski is de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement. Ook is hij op Europees vlak de voornaamste spreekbuis van de Poolse liberale partij PO.

Nu in het nieuws