Turkse regering zoekt wettelijk kader voor ingrijpen in Irak

De Turkse regering is maandag samengekomen om een wettelijk kader te scheppen voor een gepland militair ingrijpen in Iraaks Koerdistan. Daar willen de Turken rebellenbasissen van de Turks-Koerdische separatistenbeweging PKK aanvallen.

Belga

De door het kabinet uit te dokteren tekst zal, zodra hij door alle ministers is getekend, naar het parlement worden gestuurd ter ratificatie. Ankara wil van de volksvertegenwoordiging een mandaat om voor een periode van één jaar te opereren in Noord-Irak. Naar schatting bevinden zich daar zo'n 3.500 strijders van de Koerdische Arbeiderspartij. Zowel de VS als de EU beschouwt de PKK als een terreurorganisatie.

De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zei vorige week bereid te zijn de internationale veroordeling van een gebeurlijk Turks ingrijpen in Irak naast zich te leggen. Terzelfder tijd bevestigde hij dat in de nabije toekomst nog geen militair optreden is voorzien.

Met name de Verenigde Staten hebben Ankara al herhaaldelijk opgeroepen, zich van militair ingrijpen in Irak te onthouden (Iraaks Koerdistan is momenteel de enige min of meer "rustige" regio in bezet Irak). Maar de relaties tussen Washington en Ankara zijn verzuurd door de beslising van een Congrescommissie, de Turkse genocide op de Armeniërs van 1915 ook als dusdanig te erkennen.

Nu in het nieuws