Franstalige rechters en minister tegen uithandengeving vanaf 14 jaar

Franstalige magistraten en de minister voor Jeugdbijstand uit de Franse gemeenschap Catherine Fonck zijn gekant tegen de mogelijkheid voor jeugdrechters om minderjarigen vanaf veertien jaar uit handen te geven. Het is één van de discussiepunten op de oranje-blauwe onderhandelingstafel.

Belga

Karin Gérard, de woordvoerster van de Beroepsvereniging van Magistraten, en Christian Panier, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen, zijn sterk gekant tegen de piste. "Als we moeten vaststellen dat ten opzichte van een veertienjarige alle opvoedkundige maatregelen zijn uitgeput, dan hebben we het over een totale mislukking", stelde Gérard, die ook jeugdrechter is, maandag tijdens interviews op de Franstalige radio.

Ze herinnert er aan dat op repressief vlak gesloten centra voor jonge delinquenten bestaan. Op preventief vlak is er de wet uit 2006 over de ouderstage. De wet uit 1965 volstaat voor haar zolang justitie voldoende middelen krijgt om die uit te voeren. Panier van zijn kant heeft het over een "compleet aberrant" project, "een samenleving die op de jeugd probeert in te zetten onwaardig".

Fonck (cdH) gaf op de Franstalige radio aan front te willen vormen met de professionals uit de sector. Volgens haar moeten er in de eerste plaats meer middelen komen opdat de bestaande wet correct kan worden toegepast. Die wet laat al toe minderjarige delinquenten te sanctioneren. Ze onderstreepte dat justitie voor die jongeren soms strenger is dan voor volwassenen. Sommige celstraffen van minder dan een jaar worden immers niet effectief uitgevoerd, luidt het.

Bevoegdheden van justitie overhevelen naar de deelregeringen, ziet ze niet zitten. "Wat doen we dan in Brussel als we twee vormen van justitie in dezelfde straat moeten toepassen?", vraagt ze zich af.

Nu in het nieuws