De Gucht wil duidelijkheid over Kosovo voor 10 december

Het is absoluut noodzakelijk dat de Unie reeds voor de 10de december weet hoe ze op een mogelijke eenzijdige onafhankelijk van Kosovo zal reageren.

Dat verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht na afloop van de discussie over Kosovo op de informele tweedaagse van de 27 EU-ministers in Portugal. Op de vergadering tekende zich een consensus af dat 10 december een belangrijk keerpunt in het Kosovo-verhaal wordt.

Op 10 december moet de troika (VS-Rusland en EU) haar eindverslag over de toekomst van Kosovo aan de VN overhandigen. De hoop dat het gezelschap een vergelijk over het toekomstig statuut van Kosovo vindt, is echter klein. De kans is bijgevolg groot dat Kosovo unilateraal de onafhankelijkheid uitroept.

In dat geval sluit De Gucht een militaire interventie van Servië niet uit. Ook al omdat de Belgische minister er niet al teveel vertrouwen in heeft dat Kosovo de rechten van de Servische minderheid zal erkennen.

Het is bijgevolg noodzakelijk dat de Europese civiele missie tijdig ter plaatse is en, zo opperde De Gucht, met een militaire component wordt versterkt. Daarvoor is echter een wettelijke basis nodig. Een paar maand terug was iedereen in de EU ervan overtuigd dat alleen een nieuwe VN-resolutie hier een uitweg kon bieden. Omdat er echter een Russisch veto dreigt, is men op zoek naar andere oplossingen.

De Gucht schoof zaterdag Veiligheidsraad-resolutie 1244 naar voor. Daarin staat evenwel dat Kosovo een deel van Servië is. Bijgevolg is het niet evident dat die tekst een solide wettelijke basis vormt. De Gucht is zich daarvan bewust en geeft toe dat het een noodoplossing is. Onder meer om die reden dringt Cyprus er op aan dat er hoedanook een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad moet komen. "Voor ons is dat een definitief standpunt", aldus minister Erato Kozakou-Marcoullis.

Tijdens de bijeenkomst wees De Gucht er zijn collega's op dat er geen sprake kan van zijn om Servië gunstig te stemmen door minder veeleisend te zijn inzake het Joegoslavië-tribunaal. "We zijn niet bereid op dat punt een koehandel op te zetten", aldus de minister.

Onder meer uitbreidingscommissaris Olli Rehn informeerde de 27 ministers dat Belgrado de samenwerking met het Joegoslavië-tribunaal opnieuw heeft opgeblazen. De Gucht stelt evenwel niet voor om de onderhandelingen tussen de EU en Servië over het associatieverdrag opnieuw op te schorten. "U kunt van mij niet vragen om onhaalbare dingen te verdedigen", aldus minister De Gucht.

Op de vraag of er een gelijkenis is tussen de Kosovo-kwestie en de Belgische problematiek zei De Gucht: "In Kosovo gaat het werkelijk over iets."

Nu in het nieuws