Bisdom San Diego betaalt 198 miljoen aan pedofilieslachtoffers

Print
Het bisdom San Diego heeft een schikking aanvaard om 198 miljoen dollar te betalen aan 144 slachtoffers van pedofiele priesters. Het is het tweede grootste bedrag dat de Amerikaanse katholieke kerk betaalt in het kader van dit schandaal dat de kerk sedert 2002 beroert. Dit akkoord brengt het totaal aan schadeloosstellingen aan slachtoffers van seksuele feiten binnen de kerk in de VS op bijna drie miljard dollar.
Eind februari had het bisdom 95 miljoen dollar schadeloosstelling voorgesteld aan de slachtoffers. Het vrijdag aangekondigde akkoord slaat ook op zaken begaan in het naburige bisdom San Bernardino en werd bekrachtigd door een magistraat, federaal rechter Leo Papas.

Het akkoord houdt ook in dat het bisdom afziet van de faillissementsprocedure ('chapter 11') die het bisdom zou toelaten om een aantal van haar middelen te beschermen om haar werking voort te zetten. De schuldeisers zouden dan vergoed worden met het saldo van de tegoeden. De praktische details van het akkoord moeten nog uitgewerkt en goedgekeurd worden door het gerecht.

In juli aanvaardde het aartsbisdom Los Angeles om 660 miljoen dollar schadevergoeding - een recordsom - uit te keren in een minnelijke schikking met 508 vermeende slachtoffers van seksuele misbruiken.

.

Nu in het nieuws