Veroordeling Herremans teken van "achterhaald beleid"

Print
Open Vld-senatoren Margriet Hermans (foto) en Nele Lijnen willen dat personen met een handicap ruimte krijgen om bij te verdienen.
Ze reageren daarmee elk afzonderlijk op de veroordeling die triatleet Marc Herremans opliep. "Typerend voor een achterhaald beleid", noemt Hermans de veroordeling. "Hemeltergend", vindt Lijnen.

Voor gemeenschapssenator Hermans moeten de regels worden nageleefd, maar is het de taak van de overheid om te zien of de regelgeving nog gedragen wordt door de maatschappij. De huidige regelgeving, zowel inzake het sociale zekerheidsbeleid als de welzijnsvoorzieningen voor personen met een handicap, vertrekt vanuit het standpunt dat gehandicapten per definitie hulpbehoevend zijn. Ze worden dan ook systematisch door de overheid in een staat van afhankelijkheid geduwd, voert Hermans aan.

Ze wil daarom dat de overheid een strikt tijdschema vooropstelt om de aftrek van het beroepsinkomen op de tegemoetkoming van de overheid voor het inkomensverlies bij een handicap, op te heffen. "Werken moet terug lonen, ook voor gehandicapten", redeneert Hermans.

Ook Lijnen vindt dat de sociale zekerheid zo moet worden georganiseerd dat ze mensen in de eerste plaats ondersteunt in hun mogelijkheden om hun lot in eigen handen te nemen. Het moet mensen toelaten bestaanszeker te zijn, een job te vinden, voor zichzelf in te staan en vooruitgang te boeken, in plaats van te betuttelen en afhankelijk te maken.

Daarom wil ze dat toestemming moeten vragen om vrijwilligerswerk te doen en toelating vragen om zonder verlies van uitkering mogen bij te verdienen, tot het verleden gaan horen.
Nu in het nieuws