Geel trekt naar de rechtbank

Verbroedering Geel wil volgende week woensdag de competitie in tweede klasse beginnen. De club dagvaardt daarom de Koninklijke Belgische voetbalbond voor de rechbank in kort geding. Dat meldt Geel op zijn website. Er wordt ook een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA.

Belga

Geel had in de eindronde van derde klasse de promotie naar tweede afgedwongen, maar kreeg aanvankelijk geen licentie. Dat leverde Namen een ticket naar tweede op. Toen Geel in beroep toch een licentie kreeg, bracht Namen de zaak voor de burgerlijke rechtbank. De rechter schortte in kort geding de licentie van Geel op, maar ging niet in op het verzoek van Namen om de plaats van Geel in te mogen nemen. De KBVB besliste daarop om beide clubs in derde klasse te laten starten.

Geel zal nu ook verzet aantekenen tegen de uitspraken van de Naamse rechtbank en via de beslagrechter proberen de dwangsommen ongedaan te maken.