Te veel dioxines bij runderen uit Antwerps veebedrijf

Het Voedselagentschap heeft een veebedrijf in het Antwerpse havengebied geblokkeerd.

Belga

Tijdens een staalname in een slachthuis werd bij een rund van het bedrijf een belangrijke overschrijding van de toegelaten normen voor dioxine en dioxineachtige PCB's vastgesteld. De vastgestelde waarden lagen twee tot driemaal hoger dan de toegelaten waarde, zegt Inge Jooris van het Voedselagentschap.

De vraag is nu of het probleem zich enkel beperkt tot dit bedrijf. Daarom heeft het Voedselagentschap eveneens stalen genomen van het veevoeder, het gras en de melk. Enkel bij het mengvoeder werd geen probleem vastgesteld, wat zou wijzen op een mogelijke contaminatie van de omgeving. De resultaten van de bijkomende controles worden volgende week verwacht.