Principeakkoord over verlaging personenbelasting

Print
De onderhandelaars zijn het donderdag dan toch eens geraakt over het principe van een verlaging van de personenbelasting. Dat is uit goede bron vernomen.
Na een ochtend lang bakkeleien over de vraag of er nu al dan niet een principeakkoord bestond over een belastingverlaging staan alle neuzen naar verluidt nu toch in dezelfde richting, toch minstens over dit onderwerp. Na een "hartig" gesprek tussen formateur Yves Leterme en cdH-voorzitster Joëlle Milquet zouden alle partijen het dan toch eens geraakt zijn over de kwestie.

Ondertussen zitten de oranje-blauwe vertegenwoordigers samen rond de tafel voor de lunch. De catering wordt voorzien door Buitenlandse Zaken.

Nadien beginnen de onderhandelaars aan de bespreking van hoofdstuk drie uit de formateursnota, dat handelt over de arbeidsmarkt. Dat had in principe dus donderdagmorgen al moeten gebeuren.
MEEST RECENT