Achterstallige alimentatie slecht te innen

Print
De Dienst voor Alimentatievorderingen (Davo) heeft nog maar 5 miljoen euro kunnen invorderen van 110 miljoen euro achterstallige onderhoudsgelden. De werknemers raken dan ook ontmoedigd.
Eind 2006 bedroeg het in te vorderen saldo meer dan 110 miljoen euro. Slechts vijf miljoen euro was al teruggeïnd. Negen op de tien onderhoudsplichtigen die door de Dienst voor Alimentatievorderingen worden gecontacteerd omdat ze aan hun plicht verzaken, reageren niet wanneer de dienst hen om uitleg vraagt. Van velen is zelfs geen adres bekend.

In een groot Davo-stadskantoor als dat van Antwerpen gaf een steekproef over twee maanden aan dat 300 onderhoudsplichtigen, of een vierde, niet terug te vinden was. Samen staan zij voor liefst vier miljoen euro onderhoudsgeld in het krijt.

Bekend is ook de truc van zelfstandigen die hun bezit in een vennootschap stoppen en zelf van een royale kostenvergoeding leven. Anderen hebben nul euro op hun bankrekening staan wanneer Davo beslag laat leggen en beschikken blijkbaar niet over een spaarrekening.

In een intern rapport van Davo blijkt dat de onvrede bij de medewerkers van deze dienst in het hele land groot is, weten de Corelio-kranten.

.

Nu in het nieuws