Personeel sociale diensten Antwerpse OCMW voert donderdag actie

Print
Vanaf 12 uur donderdagmiddag legt het personeel van de sociale diensten van het Antwerpse OCMW het werk neer. Bij de werknemers en de bonden ACOD, ACV en VSOA heerst al een hele tijd onvrede rond een nakende reorganisatie. Daarbij stoot het OCMW de sociale diensten af naar ZNA, het ZuikenhuisNetwerkAntwerpen. Een ingreep met verregaande gevolgen voor de statuten van het personeel dat nu nog het OCMW als juridische werkgever heeft.
Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt de OCMW-directie de belofte om eerst met de sociale partners te praten over de loons-en arbeidsvoorwaarden ten gevolge van de reorganisatie niet ernstig.

"Onze pertinente vragen om onder meer te wachten met het voeren van selectiegesprekken, te wachten met het bekendmaken van een vacaure hoofd sociale dienst en te wachten met het uitsluiten van contractueel tewerkgestelden van vacatures bij het OCMW, werden botweg in de wind geslagen", zeggen de bonden. "Dat alles wijst op een totaal gebrek aan respect voor het personeel en zijn vertegenwoordigers."

Donderdag trekt iedereen om 13 uur naar de OCMW-directie om het ongenoegen te uiten. In de voormiddag gaat immers een overleg door met de reorganisatie als agendapunt. Vandaar trekken de actievoerders in stoet naar het Antwerpse Elisabethziekenhuis om op de vijfde verdieping, de directieverdieping, verder actie te voeren. "Blijven spijkerharde garanties rond het opschorten van de procedure rond een personeelsherschikking tot het eerstvolgende overleg op 19 juli uit, dan zullen de acties verharden en dient een staking van onbepaalde duur zich aan", klinkt het.

Volgens de bonden zouden de patiënten van de ziekenhuizen geen hinder ondervinden. Wel kan de dienstverlening rond het in-en uitschrijven van patiënten vertragingen oplopen.
Nu in het nieuws