De Lijn Antwerpen en politie ondertekenen samenwerkingsprotocol

Vertegenwoordigers van vervoersmaatschappij De Lijn, de politie en de provincie Antwerpen hebben maandag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het provinciehuis. Ze willen de handen in elkaar slaan om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om de veiligheid van reizigers en personeel op het openbaar vervoer te verhogen.

Belga

De samenwerking tussen De Lijn en de politie bestaat al langer dan vandaag, maar werd nu bestendigd in de vorm van een protocol. De samenwerking steunt op vier pijlers: veiligheid, verkeer, overleg en opleiding.

Om de veiligheid op het openbaar vervoer te waarborgen, staat de verkeerscentrale van De Lijn in nauw contact met het Communicatie- en Informatiecentrum van de Antwerpse politiediensten (CIC). Hierdoor worden noodoproepen van de vervoersmaatschappij meteen behandeld en kunnen interventieploegen snel ter plaatse raken.

Beide partners wisselen ook intensief informatie uit over verkeersfiles, ongevallen, werkzaamheden en omleidingen. Zo verzekeren ze de best mogelijke doorstroming voor het openbaar vervoer.

De Lijn en de politie gaan ook samen een meetinstrument ontwikkelen om de criminaliteit op het openbaar vervoer en het subjectieve onveiligheidsgevoel bij reizigers en personeel te meten. Met die resultaten kan de vervoersmaatschappij gepaste maatregelen nemen, vooral op de zogenaamde hotspots. Er komt tot slot ook een gezamenlijke opleiding voor het personeel van De Lijn en de politie.

De samenwerkingsovereenkomst is de provinciale invulling van het protocol "Veilig op weg" van De Lijn, dat op 17 juli 2006 ondertekend werd door minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt.

Nu in het nieuws