ACW'ers Crevits en Vanackere in Peeters I

Print
Hilde Crevits is de nieuwe Vlaamse minister van Openbare Werken, Leefmilieu en Energie, Steven Vanackere is de nieuwe Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering onder leiding van Kris Peeters. De algemene vergadering en de Vlaams parlementsfractie van CD&V gaven daarvoor dinsdagavond groen licht.
BR>
CD&V-fractieleider in het Vlaams parlement Ludwig Caluwé kondigde de nieuwe ministers aan en zei dat beide een ruime meerderheid achter zich kregen, zowel in de algemene vergadering als binnen de fractie.

De twee nieuwe ministers dragen een ACW-stempel. Ze zijn dankbaar voor de kans die ze krijgen, maar beseffen dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben. Beiden willen in de eerste plaats het beleid van hun voorgangers voortzetten vooraleer ze met eigen accenten voor de dag te komen.

Hilde Crevits, nu schepen van Openbare Werken en Leefmilieu in het West-Vlaamse Torhout, wordt donderdag bij haar eedaflegging 40 jaar. "Iemand zei me ooit dat schepen worden fantastisch is, schepen blijven is moeilijker. Bij minister worden is dat hetzelfde", zei ze.

Crevits, lid van Natuurpunt, wil voortgaan op de "verstandig groene" lijn van haar voorganger Kris Peeters. "Er is een regeerakkoord en dat moeten we verder uitvoeren", zegt Crevits. "Later kunnen er eigen accenten komen, maar het gaat niet om mijn eigen persoon. De uitdagingen zijn er: veiligheid bij openbare werken, het klimaatvraagstuk, het energieverhaal, ...".

Ook Steven Vanackere heeft in de eerste plaats lof voor het werk van zijn voorganger. De wachtlijsten in de zorg zullen ook zijn aandacht krijgen. "Steeds meer mensen steken hun vinger op en zeggen dat ze een behoefte hebben. We moeten in de eerste plaats zorgen dat er een goed aanbod is", zegt hij.

Ook hij is voorzichtig wat eigen accenten betreft. "Ik ken de materie vanuit het Vlaams parlement, maar als minister krijg je nog andere zaken te horen. Ik wil vooral luisteren naar de mensen", zegt hij.

Vanackere is schepen van Economie en Handel in Brussel-stad, maar zal nu "verhinderd", zijn en zich laten vervangen door Jean de Hertog.

.

Nu in het nieuws