Tobback belooft oplossing voor geblokkeerde pensioenen

Print
Verschillende pensioendiensten werken momenteel aan een oplossing voor de 500 gepensioneerde leerkrachten die door een informaticaprobleem minder pensioen krijgen dan waar ze recht op hebben. Dat zegt minister van Pensioenen Bruno Tobback, die erop wijst dat de betrokkenen het bedrag zullen krijgen waar ze recht op hebben, plus interesten.
De uittredende sp.a-minister vindt het naar eigen zeggen niet kunnen dat 500 leerkrachten benadeeld worden in hun pensioenuitbetaling omwille van een intern informaticaprobleem. Hij heeft naar eigen zeggen uitdrukkelijk een oplossing geëist.

"De volgende dagen zitten de verschillende pensioendiensten op mijn vraag samen om tegemoet te komen aan de 500 leerkrachten. We garanderen dan ook dat iedereen van deze leerkrachten zijn/haar volledig pensioen met de achtergestelde bedragen plus intresten binnen redelijk termijn zal ontvangen", laat Tobback dinsdag in een mededeling weten.

.

Nu in het nieuws