Vlaams-Brabant dringt bij Reynders aan op splitsing BHV

In een brief aan informateur Didier Reynders dringt de provincie Vlaams-Brabant aan op de splitsing van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Die dient volgens haar doorgevoerd te worden bij het begin van de werkzaamheden van de nieuwe regering.

Belga NewsFeed

"Dit nog langer laten aanslepen zou geen goed signaal zijn naar de inwoners van onze provincie", aldus gedeputeerde Tom Troch (sp.a), bevoegd voor het Vlaams karakter. In een motie die de provincieraad op 20 maart goedkeurde, wordt gesteld "dat de huidige regeling in Brussel-Halle-Vilvoorde haar legitimiteit verloren heeft". Het bestaan van een kieskring en gerechtelijk arrondissement voor Brussel-Halle-Vilvoorde is immers strijdig met de indeling in taalgebieden en gewesten. Ook het arbitragehof drong in 2003 aan op een nieuwe regeling voor de kieskring. De splitsing mag evenwel niet leiden tot schending van de territoriale integriteit van het Nederlandse taalgebied, noch tot de ratificatie van het Minderhedenverdrag. (SIJ)

Nu in het nieuws