'Uitkeringen moeten afnemen in de tijd'

Het budget voor de werkloosheidsvergoeding moet per werkloze worden opgetrokken en verdeeld over een werkloosheidsuitkering en activeringsmaatregelen. De uitkering moet daarbij afnemen in de tijd, terwijl het gedeelte voor activering toeneemt.

Belga

Dat is één van de voorstellen van Marc De Vos (UGent) en Joep Konings (KU Leuven) van de denktank Itinera om de arbeidsmarkt te hervormen.

Hun uitgangspunt is dat de Belgische arbeidsmarkt structureel onder de maat blijft. Ons land kent al drie decennia van werkloosheid en onvoldoende werkgelegenheidscreatie. De activeringsgraad ligt te laag om de nakende vergrijzing op te vangen en de meest kwetsbaren in de samenleving zijn ook het meest gemarginaliseerd op de arbeidsmarkt, stelt De Vos.

Hij en zijn collega werkten, op vraag van uittredend premier Guy Verhofstadt, meer dan honderd ideeën uit om de omschakeling van het beleid te realiseren. Die werden gebundeld in het boek "Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt".

Ze hechten daarin veel aandacht aan activering.

Het belangrijkste voorstel is komaf maken met het verschillend statuut tussen arbeiders en bedienden. Er moet ook een einde komen aan alle banenplannen en voluit worden geïnvesteerd in diversiteit op de werkvloer. Opmerkelijk is ook het pleidooi om nu te beslissen de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen.

Nu in het nieuws