Voor het eerst meer pensioenuitkeringen naar Vlaanderen

Print
Voor het eerst, en maar voor één uitgavensoort, gaan er meer sociale uitkeringen naar Vlaanderen dan naar Wallonië. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk dinsdag.
In Vlaanderen is het percentage van de bevolking dat gepensioneerd is, gestegen tot 17 procent. In Wallonië bedraagt dat 16 procent en het Waalse cijfer stijgt trager dan het Vlaamse. Per hoofd van de bevolking gerekend, en niet per gepensioneerde, worden daardoor in Vlaanderen vandaag meer pensioenen uitbetaald (174 euro per maand per hoofd) dan in Wallonië (161 euro). (SIJ)

.

Nu in het nieuws