Kleine meerderheid Nederlanders voor referendum over EU-verdrag

Print
Een kleine meerderheid van de Nederlanders vindt dat er een referendum moet komen over het nieuwe EU-verdrag. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dinsdag dat 51 procent een volksraadpleging wil. Dat is maar net iets meer dan de tegenstanders: 47 procent.
Als er een referendum komt, geven beduidend meer mensen aan voor het verdrag te zullen stemmen (46 procent) dan tegen (29 procent).

De meeste tegenstanders van een referendum over het verdrag zitten bij de kiezers van de regeringspartijen CDA en ChristenUnie en bij GroenLinks.

Het kabinet Balkenende III wil de tekst van het verdrag eerst voorleggen aan de Raad van State voordat het een besluit neemt over het al dan niet houden van een referendum. Het parlement kan ook besluiten een referendum te houden, net zoals het in 2005 deed. Toen stemde een meerderheid van de Nederlanders tegen de Europese grondwet.

.

Nu in het nieuws