Racisme in discotheken aangepakt

Print
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) werkt met de lokale overheden in de steden een specifiek beleid uit om discriminatie van allochtone jongeren in discotheken tegen te gaan.
Het weigeren van toegang aan allochtonen door portiers blijft een van de meest verspreide vormen van discriminatie in België. Daarom stapt het Centrum nu naar de steden om lokaal een gedragscode voor portiers af te spreken.

Een eerste proefproject in Leuven werpt vruchten af, zegt Johan Otte van het CGKR. Ook Gent krijgt binnenkort een specifiek 'deuren'-beleid.
MEEST RECENT