Starter is einzelgänger

De startende ondernemer in België is vooral op zichzelf aangewezen. Dat blijkt uit een kwalitatieve studie in opdracht van het ondernemingsloket Eunomia, uitgevoerd door de Artevelde Hogeschool Gent. Starters in ons land beginnen met een eigen zaak uit eigen motivatie, ze maken veelal gebruik van eigen middelen en kennis en zijn niet geneigd om bijkomende vorming te volgen of extern advies in te winnen.

Uit de rondvraag blijkt ook nog dat het sociaal statuut de grootste hindernis blijft om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook formaliteiten en paperasserij zijn een hindernis, maar minder dan in het verleden. Sinds de start van de ondernemersloketten in 2003 is de administratieve weg naar een eigen zaak ingekort en vereenvoudigd. Driekwart van de beginnende ondernemers kan op minder dan een maand zijn activiteit starten.

De studie werd uitgevoerd bij 548 ondernemers. Het gaat om een representatief staal, zowel qua sector, provincie als ondernemingsvorm.

Nu in het nieuws