Nieuwe informatiefolder over processierups

Naar aanleiding van de rupsenplaag die Vlaanderen teistert, is binnenkort opnieuw de informatiefolder "Eikenprocessierups: overlast zo veel mogelijk vermijden" te verkrijgen in de gemeentehuizen.

Belga

Het gaat om een geactualiseerde versie van de folder die door het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid werd opgesteld.

In de folder wordt uitgelegd hoe de eikenprocessierups kan worden herkend en welke problemen de diertjes veroorzaken. Er wordt ook aandacht besteed aan de gezondheidsproblemen die kunnen optreden. De belangrijkste klachten zijn irritatie aan de huid, de ogen en de bovenste luchtwegen. De jeuk verdwijnt meestal na een tweetal weken, maar als de brandharen in de ogen terechtkomen, kunnen ze een ontsteking veroorzaken. Bij inademing kunnen ze tot een infectie van de bovenste luchtwegen leiden.

In de folder wordt aangeraden het contact met de rupsen en de nesten te vermijden. Wie in hun buurt komt, moet kleding dragen die hals, armen en benen bedekt. In geval er toch contact is geweest met de rupsen of hun brandharen, moeten de huid en de ogen met water worden gespoeld. De bestrijding van de rupsen moet in alle gevallen worden overgelaten aan vaklui.

Meer informatie over de rups is te vinden op

.

Nu in het nieuws