België krijgt goed Europees rapport voor terugdringen verkeersdoden

In een onderzoek naar veiligheid op de weg dat de European Transport Society (ETSC) in 27 Europese landen heeft uitgevoerd, behaalt België een vrij goede score. Onder meer wat betreft het terugdringen van het aantal verkeersdoden en de strijd tegen alcohol achter het stuur blijkt ons land een goede leerling. Ook Frankrijk krijgt lof voor zijn inspanningen voor veilig verkeer.

Belga

Het rapport van de ETSC, het Road Safety Pin Report, bevat drie rangschikkingen over bepaalde aspecten van rijgedrag: snelheid, alcoholgebruik en het dragen van de gordel. De voornaamste conclusie die de organisatie maakt, is dat een strikte wetgeving rond rijgedrag de sleutel is tot veiligheid op de weg.

De landen waar de situatie tussen 2001 en 2005 verbeterd is, zijn immers die landen waar de overheden het thema hoog op de agenda plaatsen.

Zo is het aantal verkeersdoden in Frankrijk, Luxemburg en België bijvoorbeeld sterk afgenomen tussen 2001 en 2005. Frankrijk, Duitsland en Malta hebben het beste rapport wat betreft het dragen van de gordel in de wagen. Hier scoort België dan weer minder goed, net als Hongarije en Italië.

Tsjechië, België en Duitsland zijn, in die volgorde, dan weer de landen die de beste resultaten boekten wat betreft de strijd tegen alcoholgebruik achter het stuur. Het aantal doden door alcohol achter het stuur is in die landen in vier jaar met meer dan 50 procent gedaald. De gemiddelde jaarlijkse reductie van het aantal verkeersdoden door alcoholmisbruik voor België bedraagt 11,7 procent. Voor Tsjechië is dat 12,1 procent en voor Duitsland 8,3 procent.

Het Road Safety PIN Report vergelijkt voor het eerst ook de snelheidslimieten in de Europese landen. De gemiddelde toegelaten snelheden en snelheidsovertredingen blijven evenwel hoog, luidt het. Frankrijk, België en Zwitserland krijgen een positieve vermelding omdat de snelheidsbeperkingen op nationale, gewestelijke en landelijke wegen beter worden nageleefd.

Nu in het nieuws