Verkeer topprioriteit voor lokale politie

Voor de lokale politie wordt waken over verkeer een hoofdtaak. Een zevende basisopdracht, naast wijkwerking, deftig onthaal, slachtofferzorg, efficiënte interventie, lokaal speurwerk en het handhaven van de openbare orde. Een patrouillewagen zal niet meer langs een foutgeparkeerde auto rijden.

Belga

De Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, onder het voorzitterschap van Brice De Ruyver, stelt in haar derde evaluatierapport dat verkeer en ordehandhaving in het verkeer expliciet als basistaak van de lokale politie moeten worden ingeschreven.

Verkeer moet in het takenpakket extra worden aangescherpt, omdat verkeerscriminaliteit en verkeersonveiligheid de jongste jaren een belangrijke plaats innemen in de statistieken, aldus de Commissie-De Ruyver. Een patrouillewagen zal dus niet meer langs een foutgeparkeerde auto rijden.