Overheid plaatst zonnecellen op daken

De federale overheid stelt 30.000 m2 daken van overheidsgebouwen ter beschikking van stroomproducenten die er zonne-energie willen opwekken. Fedesco en de Regie der Gebouwen (RdG) hebben daarvoor een projectoproep gelanceerd.

Belga

Fedesco is een nv van publiek recht die de regering in 2005 in het leven riep om een 1.800-tal overheidsgebouwen energie-efficiënter te maken. Enkele maanden geleden nog besliste de regering op initiatief van staatssecretaris Els Van Weert om de daken van overheidsgebouwen aan te wenden om er zonne-energie op te wekken.

Fedesco zette ondertussen de eerste stappen om die maatregel uit te voeren. De vennootschap gaat zelf 3.200 m2 daken voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen, een investering die goed is voor 2 miljoen euro.

Daarnaast lanceren Fedesco en de RdG een oproep aan stroomproducenten om 30.000 m2 daken te benutten om er fotovoltaïsche centrales te plaatsen en uit te baten. De overheid krijgt dan een jaarlijke forfaitaire huurprijs die berekend wordt op basis van de geplaatste capaciteit.

Het gaat om een eerste aanzet van een ambitieus project dat op termijn moet leiden tot 1 miljoen m2 benutte oppervlakte. In een tweede fase komt ook de infrastructuur van de autonome overheidsbedrijven zoals NMBS, De Post en Belgacom in aanmerking. Nadien zouden de regionale en lokale overheden aan de beurt zijn.

Voor dit jaar plant Fedesco voor 1,5 miljoen aan energiebesparende maatregelen. Die moeten binnen de twee jaar al renderen en voor een jaarlijkse besparing van 712.500 euro zorgen. Vorig jaar werden in vier gebouwen al voor 365.000 euro aan energie-efficiëntieprojecten uitgevoerd.

Nu in het nieuws