Brussel telt meeste agenten per inwoner

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er per inwonersaantal bijna drie keer zoveel agenten actief dan gemiddeld in ons land. In het Vlaams Gewest is dat een vijfde minder dan gemiddeld, terwijl het Waals Gewest het gemiddelde aantal agenten in ons land benadert.

Belga

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op een schriftelijke vraag van Patrick De Groote (N-VA).

Ons land telde op 31 december 2004 in totaal 37.008 agenten, waarvan 27.379 actief bij de lokale en 9.629 bij de federale politie.

Per 1.000 inwoners is dat een gemiddelde van 3,5 politieambtenaren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 9.478 agenten operationeel voor 1,006 miljoen inwoners of 9,4 per 1.000 inwoners. In het Waalse Gewest waren er dat 3,2 en in het Vlaams Gewest 2,7.

Nu in het nieuws