Foto van man met verschrikte kinderogen moet hardrijders afremmen

Langs de grote wegen in ons land hangen sinds dit weekend nieuwe affiches die autobestuurders moeten wijzen op de risico's van overdreven snelheid. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), dat de campagne lanceerde, koos als foto voor de affiche een afschrikwekkend beeld van een man die innerlijk verscheurd wordt door de verschrikte ogen van een kind.

Belga

De slogan "Te snel rijden blijft je achtervolgen" moet chauffeurs duidelijk maken dat wie iemand aanrijdt, dat zijn hele leven met zich meedraagt.

De affichecampagne "Te snel... te laat" wordt ondersteund door een televisiespot op de grootste nationale zenders. Er wordt ook een informatiefolder verspreid waarin de risico's van te snel rijden worden uitgelegd. Openbare diensten, jeugdhuizen, culturele centra en bedrijven krijgen kleine affiches met dezelfde boodschap.

De grote affiches hangen nog tot 1 juli langs de hoofdwegen in ons land. In augustus wordt een tweede fase van de campagne gelanceerd.

De nieuwe snelheidscampagne gaat tot slot gepaard met een verhoogde aandacht van de politiediensten voor overdreven snelheid. Zij zullen aangekondigde en onaangekondigde controles uitvoeren op risicoplaatsen.

Nu in het nieuws