Uitvoering staatshervorming pas na 2009

Het Vlaamse kartel CD&V/N-VA stapt niet in een regering zonder dat de krachtlijnen van een staatshervorming al in een regeerakkoord staan. Dat moet verder gaan dan een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Meer regionale bevoegdheden voor het werkgelegenheidsbeleid is een minimum. De uitvoering kan wachten tot na de regionale verkiezingen van 2009, zo schrijft De Morgen maandag.

Belga NewsFeed

Een en ander moet volgens de krant een rooms-blauwe regering de mogelijkheid geven om relatief snel van start te gaan en de vruchten van een voorspelde economische groei te plukken. De oranje wens is al informeel afgetoetst bij informateur Didier Reynders (MR). Er is een gedeeld belang. Reynders wil namelijk niet meteen bevoegdheden en centen overhevelen naar de gewesten, om de PS - nog aan de macht tot 2009 in het Waals Gewest - geen cadeau te doen. Het inschrijven van de communautaire krachtlijnen in een rooms-blauw regeerakkoord betekent dat de uitwerking pas later haar beslag krijgt. (DWM)

Nu in het nieuws