Franstaligen halen circa 4 procent meer stemmen in de rand

De Franstalige partijen hebben bij de parlementsverkiezingen in Halle-Vilvoorde zondag meer dan 4 procent meer stemmen gehaald dan bij de vorige verkiezingen in 2003 en kregen in totaal circa 20 procent van de stemmen. De toename is gespreid over de verschillende kieskantons van Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit berekeningen door Jo Buelens, politoloog aan de Vrije Universiteit Brussel.

Belga NewsFeed

"Het is vanzelfsprekend nog niet echt onderzocht, maar ik vermoed dat de toename zowel het gevolg is van een stijging van het aantal anderstaligen in de Vlaamse rand rond Brussel als van een verharding van de communautaire standpunten waardoor gematigde Franstaligen meer dan voorheen geneigd waren op een Franstalige partij te stemmen in plaats van op een Vlaamse", aldus Buelens. (SER)

Nu in het nieuws