VBO vraagt snelle regeringsvorming

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vraag aan de politieke verantwoordelijken om snel een regering te vormen, "want er zijn veel dossiers waarvoor de bedrijfswereld op korte termijn een oplossing verwacht."

Belga NewsFeed

Een eerste pijnpunt is volgens het VBO de "gebrekkige werking" van de arbeidsmarkt. "Er zijn nog te veel werklozen", zegt het VBO. Dat wil dat de nieuwe regering werk maakt van een beleid dat de werklozen activeert, met als sluitstuk een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen en een doordachte economische immigratie. Een tweede uitdaging is de concurrentiekracht van de bedrijven versterken. Het verbond wil daarvoor een verdere lastenverlaging, een lagere fiscale druk, meer ondersteuning van innovatie en maatregelen voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast hoopt de organisatie dat de regering de uitstap uit de kernenergie opnieuw bekijkt en "echt werk maakt van een efficiënte overheid en overheidsadministratie." (LIM)