Rechter tackelt dienst Vreemdelingenzaken

Een rechter in Brussel stelt dat de Dienst Vreemdelingenzaken "zich diep zou moeten schamen".

Belga

Die ongemeen scherpe beschikking van de Brusselse raadkamer slaat op een dossier van twee Iraakse vluchtelingen - een man van 53 en een vrouw van 59 - die al enkele maanden in het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel vastzitten. Tot twee keer toe beval de raadkamer tevergeefs hun vrijlating, zo schrijft De Standaard zaterdag.

De raadkamer noemt het al te kras dat de Dienst Vreemdelingenzaken in april al daags voor de beslissing van de rechtbank om het duo vrij te laten, besliste de twee Iraki's toch weer te zullen opsluiten, buiten medeweten van de raadkamer. Volgens de rechter herleidde Vreemdelingenzaken met die beslissing de wettelijke controle van de raadkamer tot niets.

De Brusselse raadkamer noemt het ook "grondwettelijk onaanvaardbaar dat een onderdeel van de Uitvoerende Macht de controle van de Rechterlijke Macht onmogelijk maakt" en stelt dat Vreemdelingenzaken zich zelfs diep zou moeten schamen en "zich vragen zou moeten stellen over de tegenwoordige draagwijdte van de grondslagen van onze democratie."

Vreemdelingenzaken - vrijdagavond niet bereikbaar - had de bedoeling om het duo vrijdagochtend te repatriÙren, maar die poging werd geblokkeerd, omdat het parket in beroep ging tegen de beslissing tot vrijlating en de advocaat van het Iraakse koppel een procedure opstartte bij de nieuwe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als de man en de vrouw weer naar Irak worden gestuurd is volgens de rechter van de Brusselse raadkamer ontegensprekelijk hun leven in gevaar.

Nu in het nieuws