Geen akkoord tussen bonden en werkgevers

Het overleg van de laatste kans tussen vakbonden en werkgevers over de sociale verkiezingen van 2008 en vakbondsvertegenwoordiging in kmo's, op initiatief van minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a, foto), heeft vrijdagavond niets opgeleverd.

Belga

De partijen gingen zonder akkoord uit elkaar. De minister verklaarde donderdag al dat bij gebrek aan een akkoord, hij de nodige KB's zou nemen om de sociale verkiezingen van 2008 niet in gevaar te brengen. Vrijdag wou hij geen commentaar kwijt over de stappen die zullen worden genomen.

In ons land wordt een ondernemingsraad ingericht in bedrijven vanaf 100 werknemers en een raad voor preventie en bescherming vanaf 50 personeelsleden. De vakbonden willen dat een ondernemingsraad vanaf 50 werknemers mogelijk wordt. De werkgevers wijzen dit af en de kwestie verdeelt beide partijen al maandenlang.

Ze brengt ook de sociale verkiezingen van volgend jaar in het gedrang, omdat daaromtrent een procedure moest worden vastgelegd.

Nu in het nieuws