Open Vld verwijt Leterme gebrek aan inzet in rupsenplaag

De processierupsplaag kwam woensdag ook aan bod in het Vlaams parlement. Burgemeester van Bree Jaak Gabriëls (Open Vld) verwijt de bevoegde Vlaamse ministers dat ze onvoldoende meewerken aan de bestrijding en dat in tegenstelling tot de federale regering. De drie Vlaamse CD&V-ministers ontkenden prompt.

Belga

Gabriëls zegt dat hij enkele maanden terug vragen over de plaag had gesteld aan minister-president Yves Leterme, bevoegd voor landbouw, en minister van Volksgezondheid Inge Vervotte. "Het antwoord was beneden alle peil", zei Gabriëls. "Niet antwoorden op een serieus probleem is onverantwoord in plaats van goed bestuur", aldus de liberaal. Ook Ludo Sannen (sp.a-spirit) zei dat in Limburg "de indruk leeft dat de Vlaamse regering de zaken op hun beloop laat".

Bij CD&V werd verontwaardigd gereageerd. "Plat populisme", riep parlementslid Carl Decaluwé naar Gabriëls. "Ik noteer dat de VLD hier op vier dagen voor de verkiezingen een punt van maakt ten aanzien van mij", zei minister-president Leterme.

"Vanuit wegen en verkeer en het agentschap natuur en bos zijn 41 voltijdse mensen bezig met de aanpak van dit probleem", zei Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters. Sinds januari is er ook een actieplan uitgewerkt.

Minister Inge Vervotte zei dat de Vlaamse regering veel gedaan heeft qua sensibilisering, onder meer door de verspreiding van 50.000 brochures en een website. Minister Leterme zei dat er nog geen klachten waren over schade bij landbouwers. "Op wetenschappelijk vlak is vastgesteld dat de directe schade heel gering is", zei Leterme.