Geen plannen zonder vrouwen

Gemeentelijke structuur- en andere plannen raken niet meer goedgekeurd als er onvoldoende vrouwen hun zeg over deden.

Belga

De Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro's) die advies moeten geven over de gemeentelijke structuurplannen en plannen van aanleg, moeten minstens een derde vrouwen bevatten. Dat stipuleert een rondzendbrief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Marino Keulen (Open VLD).

De Gecoro's vallen onder de algemene regel dat adviescommissies maximum uit twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan, aldus Keulen. Parlementsleden Joke Schauvlieghe (CD&V) en Jan Roegiers (Spirit) zeggen dat nogal wat gemeenten onvoldoende vrouwen vinden voor hun Gecoro. Dat zou betekenen dat die gemeenten geen plannen meer kunnen goedkeuren, want de rondzendbrief van de minister is duidelijk: er mag niet afgeweken worden van de regel.

Zolang er echter door gebrek aan vrouwen geen nieuwe rechtsgeldige Gecoro is samengesteld, moet de oude blijven werken. Toch zijn er gemeenten waar de nieuwe Gecoro al was samengesteld zonder voldoende vrouwen, vooraleer de rondzendbrief toekwam.

Nu in het nieuws