Opgravingen bieden inzicht in Tongerse ontstaansgeschiedenis

De archeologische opgravingen aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren leveren alsmaar interessantere wetenschappelijke inzichten op over de ontstaansgeschiedenis van Tongeren, de periode van bloei en de periode van verval in de vroege middeleeuwen.

Belga

Tijdens de eerste fase van de opgravingen werden er 78.000 vondsten gedaan. De tweede fase van de archeologische opgravingen loopt tot aan het bouwverlof. Dan zal de hele site grondig onderzocht zijn en kunnen de bouwwerken starten om de huidige oppervlakte van het museum te verdubbelen.

Tijdens de eerste fase, van juli tot november 2006, werden onder meer muren van een stadswoning uit de tweede en derde eeuw blootgelegd. Andere opmerkelijke vondsten waren een bronzen mantelspeld uit de tweede helft van de tweede eeuw, fragmenten van een muurschildering, bronzen hangers, een gouden ring en fragmenten van een Romeinse betonnen vloer.

De tweede opgravingsfase bracht tot hiertoe een afvalkuil met huishoudelijk afval van een rijke bewoning uit het midden van de eerste eeuw aan het licht, alsook een twintigtal stukjes Italiaans glas en scherven van luxe-aardewerk.

De oudste archeologische vondsten die op de site werden aangetroffen, dateren uit de ontstaansgeschiedenis van de stad rond het jaar 10 voor Christus. In die periode legden Romeinse soldaten een nieuwe stad volgens het dambordpatroon aan.

De vondsten bieden voorts inzicht in latere periodes, zoals de vestiging van de lokale bevolking in huizen van leem in de eerste eeuw, de bouw van luxueuze stedelijke residenties aan het einde van de tweede eeuw en sporen van houtlemen woningen in de late middeleeuwen.

De archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hopen tijdens de tweede opgravingsfase nog meer vondsten uit de ontstaansgeschiedenis van Tongeren te doen, zoals sporen van militaire aanwezigheid.