Belg verdient dertien keer meer dan Bulgaar

Een Bulgaar met een wettelijk minimumloon verdient dertienmaal minder dan een Belg in dezelfde situatie. Omgerekend in effectieve koopkracht blijft de Belg vijf keer meer verdienen. Dat blijkt uit statistieken die Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, maandag heeft gepubliceerd.

Belga

Eurostat vergeleek de minimumlonen in de twintig lidstaten van de Europese Unie waar deze wettelijk geregeld worden. De verschillen zijn zoals verwacht aanzienlijk, van 92 euro per maand in Bulgarije over 1.259 euro in België tot 1.570 euro in Luxemburg. Een Luxemburger verdient zo zeventien maal meer dan een Bulgaar.

Aan de rangschikking verandert weinig wanneer abstractie wordt gemaakt van de prijsverschillen tussen de lidstaten en de effectieve koopkracht in kaart wordt gebracht. Wel slinken de verschillen tussen arm en rijk omdat de koopkracht van de werknemers met een minimumloon in de arme lidstaten sterk toeneemt. Een Bulgaar met een minimumloon verdient dan slechts zeven keer minder dan een Luxemburger in dezelfde situatie.

Het percentage werknemers met een minimumloon verschilt ook sterk van land tot land: van minder dan 1 procent in Spanje tot bijna 17 procent in Frankrijk.

Nu in het nieuws