Vakbonden storten zich op KB's sociale verkiezingen

De socialistische en christelijke vakbond voeren de druk op in de discussie over de twee KB's over de sociale verkiezingen. Ze willen nagaan hoe de regering juridisch kan worden verplicht de sociale verkiezingen volgend jaar te organiseren en of de regering eventueel in gebreke kan worden gesteld. Ook het sociaal overleg kan intussen niet voortduren.

Belga NewsFeed

Vorige week was binnen de uittredende paarse regering een rel ontstaan. Nadat ultiem overleg met de sociale partners niet tot een akkoord had geleid, keurde minister van Werk Peter Vanvelthoven twee KB's goed over de datum van de sociale verkiezingen in 2008 en over de aanwezigheid van een ondernemingsraad in bedrijven vanaf 50 werknemers. Premier Guy Verhofstadt vroeg de koning de KB's niet te ondertekenen. Hij kreeg daarvoor applaus van de werkgevers. De bonden waren er niet over te spreken. De bonden dreigen er mee, zolang er geen "nieuw feit" komt van de werkgevers of de regering, niet meer voor sociaal overleg aan tafel te gaan zitten. (DWM)

Nu in het nieuws