Non Priorbrief verdwijnt op 1 augustus

De goedkopere Non Prior-postzegel wordt vanaf 1 augustus afgeschaft. Alle briefwisseling zal als Prior worden aanzien, waardoor de brief een dag later in de brievenbus van de bestemmeling zal vallen.

bsouffreau

BR>

Een Non Prior-zegel kost 46 eurocent, voor een Prior-zegel betaalt de klant 52 eurocent. De brief mag niet meer dan 50 gram wegen. Op dit ogenblik kiest ongeveer de helft van de klanten voor een Non Prior-zegel.

Alle brieven zullen nu de dag later afgeleverd worden. Met Non Prior kon het twee dagen duren voordat de brief zijn bestemmeling bereikte.