Deelnemers G8-top zijn tevreden over wereldeconomie

De zeven rijkste industrielanden en Rusland gaan uit van een verdere economische groei. Tijdens de G8-top in Heiligendamm beoordelen de regeringsleiders van de G8 de toestand van de wereldeconomie overwegend positief.

Belga

Tijdens de tweede dag van de top haalde bondskanselier Angela Merkel een eerste overwinning binnen: de G8 heeft toegestemd met het voornemen van het Duitse voorzitterschap om ook met landen in groei als China te spreken over de uitdagingen en problemen van de globalisering.

Een van de doelen van de G8-top in Heiligendamm was om tot een betere samenwerking te komen met groeiende economieën als China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika. Volgens Duitsland is het nieuw wanneer er met deze landen een dialoog komt over thema's als investeringsvrijheid, grondstoffen of ontwikkelingshulp.

Merkel dringt aan op een faire vorming van de globalisering. Het gaat dan onder meer om spelregels in verband met handel.

Wat betreft de wereldwijde conjunctuur hebben de wereldleiders tijdens de top in Heiligendamm het thema zeer snel kunnen beslechten in vergelijking met voorgaande toppen. "De groeidynamiek is nu evenwichtiger en beter verdeeld over de economische zones", aldus de deelnemende landen. De wereldeconomie in zijn geheel bevindt zich in een "gunstige toestand".

Het Duitse voorzitterschap van de G8 heeft ook een signaal gegeven voor een "liberale en open" orde van de wereldeconomie.

Nu in het nieuws