Benelux, Frankrijk en Duitsland creëren één elektriciteitsmarkt

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland willen tegen 2009 een geïntegreerde elektriciteitsmarkt vormen. Dat moet de energiebevoorrading versterken, meer concurrentie op de Belgische markt brengen en de prijzen doen dalen.

Belga

De bevoegde ministers hebben daarover woensdag in Luxemburg een memorandum ondertekend. De vijf landen smeden ook plannen om hun gasmarkten aan elkaar te koppelen.

Door de ondertekening van het memorandum sluiten Duitsland en Luxemburg zich aan bij de samenwerking die Frankrijk, Nederland en België al eerder op touw hadden gezet. "België zal in het centrum van Europa deel gaan uitmaken van een geïntegreerde markt met belangrijke producerende landen zoals Frankrijk, Duitsland en Nederland", zo juichte de Belgische minister Marc Verwilghen het akkoord toe.

De koppeling van de nationale elektriciteitsmarkten biedt de grote spelers uit deze partnerlanden meer mogelijkheden om energie te voorzien op de Belgische markt, waardoor er meer concurrentie in het voordeel van de consument aanwezig zal zijn. "Deze integratie is de beste garantie voor meer concurrentie op onze Belgische markt ten aanzien van de historische monopolist Electrabel", stelt Verwilghen.