Namaak vertegenwoordigt ongeveer 200 miljard dollar

De handel in namaakgoederen vertegenwoordigde wereldwijd ongeveer 200 miljard dollar (148,7 miljard euro) in 2005. Dat schat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), die oproept om de strijd tegen namaak op te voeren.

Belga

Het bedrag van 200 miljard dollar is gebaseerd op hetgeen de douane in verschillende landen van de Oeso in beslag heeft genomen. De organisatie schat dan ook dat het probleem nog veel groter is en dit bedrag ruimschoots overschrijdt.

Ook vanuit de Europese Unie kwamen eerder al alarmerende berichten over de toename van namaak. Douanediensten van de Unie zagen het afgelopen jaar het aantal in beslag genomen goederen verdrievoudigen tegenover het jaar voordien.

Het probleem van namaak is een mondiaal probleem, maar het is vooral uit Azië en meer bepaald China waar die namaakgoederen vandaan komen. Ruim vier vijfde (86%) van alle in beslag genomen namaak stamt uit dat land.

Er zijn wel grote regionale verschillen naar gelang het soort product. Zo is het Midden-Oosten gespecialiseerd in valse wisselstukken voor wagens. In Latijns-Amerika, Afrika en Azië wordt dan weer het meeste valse sigaretten gerookt. Piraterij van geneesmiddelen is vooral een Afrikaans probleem. Wat elektronica, voedingsmiddelen of huishoudproducten betreft, gaat het om een mondiaal probleem, stelt de Oeso.

Om de strijd aan te gaan, beveelt de organisatie aan om de samenwerking tussen overheden en industrie op te drijven. Ook de straffen zouden moeten worden verzwaard en de consument zou beter moeten worden voorgelicht: één van de grootste problemen blijft het verzamelen van betrouwbare informatie over een product.

Nu in het nieuws