LRM heeft 140 miljoen euro vrij voor Limburgse economie

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) beschikt over 140 miljoen euro aan beschikbare middelen, die de komende jaren naast de reguliere middelen in de verdere groei van de Limburgse economie geïnjecteerd zullen worden. De LRM verdubbelde het investeringsbedrag in 2006 met ruim de helft ten opzichte van het gemiddelde investeringsbedrag van de voorbije jaren en boekte een geconsolideerde nettowinst van 32 miljoen euro.

Belga

Een en ander blijkt uit het jaarverslag van de LRM dat maandag door algemeen directeur Gerard Butteneers toegelicht werd in de abdij van Herkenrode in Hasselt.

Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat de LRM vorig jaar een eigen vermogen had van 354 miljoen euro. 51 miljoen euro van dat bedrag werd vastgelegd in vastgoed en projecten en 60 miljoen euro in participaties of achtergestelde leningen bij bedrijven. De schuld van de Limburgse Reconversiemaatschappij bedroeg 127 miljoen euro, de geconsolideerde winst 32 miljoen euro, waarvan 17 miljoen euro aan dividenden.

De LRM trok het geïnvesteerde bedrag vorig jaar op van zowat 20 naar 49 miljoen euro. In 2006 had de Limburgse Reconversiemaatschappij een engagement in 46 Limburgse bedrijven, onder de vorm van kapitaal en/of een achtergestelde lening. Het ging om een totaal investeringsbedrag van 14 miljoen euro.

LRM-voorzitter Erik Monard benadrukte dat 2006 een kenterjaar was omwille van twee belangrijke transacties, met name de aankoop van het Balimterrin in Lommel en de verkoop van het mijnterrein van Waterschei aan de stad Genk. Bovendien werd er een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van Limburg als logistieke poort. Volgens Monard is die sector op termijn goed voor 30.000 jobs.

De komende jaren zal de Limburgse Reconversiemaatschappij zich focussen op drie doelstellingen. Zo wil de LRM bijkomende industrieterreinen realiseren en investeren in groeigerichte bedrijven en sectoren . De derde focus legt de LRM op het vlak van kennis, innovatie en alternatieve energie.