Directie Tessenderlo Chemie geeft bonden dinsdag cao-toelichting

De directie van Tessenderlo Chemie zal het gemeenschappelijk vakbondsfront van de drie West-Limburgse vestigingen morgen/dinsdag meer toelichting geven over haar standpunt dat het cao-voorstel, dat een aantal weken geleden met de vakbonden overeengekomen werd, een "eindvoorstel" betreft.

Belga

Na afloop van de bijeenkomst met de vakbonden zal met andere woorden blijken of de directie al dan niet bereid is om het eerste cao-voorstel aan te passen en opnieuw met de bonden wil onderhandelen, zo zegt vakbondssecretaris François Jordens van het ACV.

Een ruime meerderheid van de zowat 800 arbeiders van Tessenderlo Chemie keurde het cao-voorstel af. De vakbonden ACV en ABVV geraakten het daarop niet eens over de te volgen strategie. Dat had onder meer tot gevolg dat het ACV, zonder de steun van het ABVV, een stakingsaanzegging indende. Die ging vandaag/maadag in en loopt af op 18 juni.

Indien blijkt dat de directie weigert om over een nieuw of een verbeterd voorstel te onderhandelen, dreigt het ACV vanaf die datum met acties. Het ABVV houdt zich afzijdig en opteert voor nieuwe gesprekken.

Het eerste coa-voorstel voorzag in een loonsverhoging van 0,25 euro gespreid over twee jaar, een eindejaarspremie van 500 euro en een bonus die begroot zou worden op basis van de bedrijfsresultaten.

Nu in het nieuws