Carl De Schutter naar Hasselt overgeplaatst

Carl De Schutter is overgeplaatst van de gevangenis in Brugge naar de gevangenis in Hasselt. De Schutter zit momenteel 25 jaar cel uit voor zijn aandeel in de moord op de Kempense veearts Karel Van Noppen.

Belga

Tijdens zijn verblijf in de Brugse gevangenis dagvaardde De Schutter meermaals de Belgische Staat. Hij klaagde onder meer het strenge gevangenisregime aan. Anderzijds kreeg hij een dwangsom toegekend omdat zijn dossier voor de commissie vervroegde invrijheidstelling (VI) niet tijdig werd klaargemaakt. Hij kreeg van de rechters meermaals gelijk.

Het leverde hem destijds 30.000 euro dwangsom op. Volgens meester Vincent Vereecke, de advocaat van Carl De Schutter, blijft het VI-dossier van zijn cliënt onder de bevoegdheid van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Voor de zitting van deze rechtbank zal De Schutter nog tijdelijk worden overgeplaatst naar Brugge.

De Schutter spande in Brugge onder meer rechtszaken aan omdat hij zijn eigen kleding niet mocht dragen, omdat hij zijn computer moest afgeven, omdat hij in een afzonderlijk regime werd behandeld en omdat zijn post niet werd geleverd. Hij startte uiteindelijk ook een rechtszaak om zijn overplaatsing te vragen.

Nu in het nieuws