Steunpunt moet samenhang brengen in Brusselse daklozenzorg

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest komt er een steunpunt dat de Brusselse daklozenopvang moet overkoepelen en beter organiseren. Dat staat in een actieplan voor de Brusselse thuislozenzorg dat de ministers Evelyne Huytebroeck en Pascal Smet maandag hebben voorgesteld op een persconferentie.

Belga

Het actieplan wil preventief optreden, noodopvang bieden en de daklozen achteraf helpen op eigen benen te staan. Daarom zal het steuncentrum een centraal registratriestysteem ontwikkelen dat voor alle betrokken diensten beschikbaar is.

Dankzij dat registratiesysteem moeten de verschillende actoren een duidelijk beeld krijgen van de situatie in Brussel.

Nu in het nieuws