Schrijnend tekort aan kinderopvang voor de vakantie

Ouders vinden steeds moeilijker kinderopvang in de vakantiemaanden. “Een gevolg van het rampzalig tekort aan plaatsen”, zegt Ann Lobijn van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

ksleurs

BR>

Nu telt Vlaanderen 24.584 plaatsen voor kinderen tot 12 jaar in de buitenschoolse opvang, “Er moeten er zeker 5.000 bijkomen”, aldus Lobijn. “Als het crisis wordt, wordt het beter”, zegt VVSG-voorzitter Jef Gabriëls.

Het tekort aan buitenschoolse kinderopvang zorgt voor flink wat frustraties bij jonge ouders. Vaak moeten ze een lange wachtlijst doorlopen vooraleer hun kind toegang krijgt tot de buitenschoolse kinderopvang die veelal door de gemeente en dus met gemeenschapsgeld wordt georganiseerd.

Om toch aan de noden te voldoen, laten vele opvangdiensten meer kinderen toe dan hun capaciteit toelaat. Daarnaast hanteren de kinderopvangverblijven vaak een nultolerantie ten opzichte van ouders die hun kinderen op de afgesproken dagen niet brengen. De ouders moeten toch betalen voor de gereserveerde dagen en als hun kind zonder geldige reden niet komt opdagen, komt er soms zelfs een boete bovenop.

Overigens stelt het probleem in de kinderopvang zich minder scherp in Limburg dan in de rest van het land. “In geheel Vlaanderen zijn er nu 25.000 plaatsen. Limburg telt er 4.800. Dat is dus eenvijfde, terwijl Limburg in verhouding veel minder inwoners telt”, zegt Gabriëls. “Bovendien houden Limburgers er nog sterkere familiebanden op na en blijft de vrouw, zeker bij allochtone koppels, vaker thuis als ze kinderen heeft.”

Nu in het nieuws