Jos Vaessen voor de rechtbank: 'Ik schaam me diep'

Jos Vaessen, voormalig voorzitter van KRC Genk, die samen met drie andere Limburgse industriëlen en milieuambtenaar Jos Cleven uit Dilsen-Stokkem terechtstaat voor omkoping, valsheid in geschrifte en fiscale fraude, heeft verklaard dat hij Cleven 7.500 euro voor familiefeestjes betaalde.

Belga

Naar verluidt deed hij dit omdat hij door de ambtenaar gechanteerd werd en onder druk werd gezet. Dat zei hij vrijdag tijdens de behandeling van de zaak in Tongeren.

"Ik schaam me hiervoor diep en blijf het herhalen. Ik handelde echter in het belang van mijn bedrijf en uit schrik voor de ambtenaar", zo zei Vaessen. De voormalige KRC-voorzitter barstte op het einde van de zitting in tranen uit en smeekte de rechter om de opschorting van de straf. De rechter velt op 14 september een vonnis.

Vaessen, die zich tijdens de vorige zitting door zijn advocaat liet vertegenwoordigen, diende zich vrijdag persoonlijk op de rechtbank aan om zijn versie van het verhaal te doen. Volgens de bestuurder van het Genkse bedrijf Limeparts zou de milieuambtenaar er in 1998 mee gedreigd hebben zijn bedrijf te laten sluiten.

Eerder had Cleven al een proces-verbaal opgesteld, omdat de stikstofnorm van het bedrijf tien keer hoger lag dan toegelaten was.

"Cleven bood zich vervolgens persoonlijk op mijn kantoor aan en schotelde mij een factuur voor. Ik weigerde pertinent om die te betalen. Toen hij ermee begon te dreigen mijn bedrijf, waar zowat 160 mensen werken, te laten sluiten, ben ik wel door de knieën gegaan", zo luidde het. De milieuambtenaar in kwestie sprak dat op de zitting formeel tegen en maakte gewag van "grove leugens".

De raadsman van Cleven, Jan Swennen, merkte in zijn pleidooi op dat Cleven zijn job van milieu-inspecteur correct, maar hard en autoritair uitvoerde. Van een passieve omkoping van de Limburgse industriëlen was volgens de raadsman evenwel geen sprake, omdat Cleven zich enkel liet vergoeden voor diensten die hij de industriëlen weliswaar buiten dienstverband aanbood, maar die geheel vrijwillig door de bedrijfsleiders werden betaald.

De omkopingszaak speelde zich af in de periode 1996-2004. De milieuambtenaar zou volgens de verklaringen van de industriëlen na inspecties gedreigd hebben met zware sancties, tenzij daar bepaalde "giften" tegenover stonden.

De ambtenaar werd in maart 2004 opgepakt nadat een bedrijfsleider, die 8.500 euro aan Cleven betaald had, de politie verwittigde en er een val werd opgezet. Cleven zat drie maanden in voorhechtenis voor die feiten.

Nu in het nieuws